Polityka prywatności RODO

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Dlatego poprzez niniejszy dokument Polityka prywatności przekazujemy Państwu informacje jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.
 

I. Kto jest Administratorem Państwa danych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Na Haku Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu, adres ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 98-300 Wieluń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łódź – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000656054, kapitał zakładowy – 5.000 zł, NIP: 832-207-86-09, Regon: 366190020.

W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem adres poczty elektronicznej (e-mail): info@na-haku.eu, telefon kontaktowy: 796 315 315 lub bezpośrednio w naszej siedzibie: Na Haku Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 98-300 Wieluń.

 

II. Państwa uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Ponadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne w procesie składania zamówienia. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

III. W jakim celu pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Cele przetwarzania danych osobowych:

 1. Składanie zamówień i kontakt z klientem w  celu  ich realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Dochodzenia roszczeń związanych ze złożonym zamówieniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym celem jest windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.
 4. Archiwizowanie dokumentacji, tj. zamówień i dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
 6. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Działania te jednak z uwagi na inne obowiązujące akty prawne prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych aktualnych zgód. Prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
 

IV. Komu możemy przekazać dane osobowe?

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 1. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenie zamówienia do klienta
 2. Podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność.
 3. Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 4. Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS).
 

V. Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?

Jako administrator jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

 1. Dokumenty rozliczeniowe:
  1. księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
 2. Dokumenty związane z rękojmią:
  1. Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
 3. Dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody – do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu.

VI. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.